DECEMBER 2020

BAZA MATERIALA

Baza materiala a scolii permite o buna pregatire a elevilor atat in specialitate cat si pentru pregatirea generala.

Spaţii pentru învăţământ
Activitatea de instruire-educare se desfăşoară într-un patrimoniu şcolar format din 3 clădiri situate la adrese diferite (clădirea din str. N. Romanescu nr. 99, unde se desfăşoară orele de curs şi laborator, atelierele din str. Potelu nr.2 şi garajul autovehiculelor din str. Brestei nr. 31).
Şcoala are autorizaţie sanitară, autorizaţie de mediu, de la protecţia muncii, de la PSI.
Dotările se modernizează anual  mai ales din resurse autofinanţate şi cu resurse proprii. Şcoala are în dotare:
– 2 cabinete de informatică conectate la Internet (toate calculatoarele din şcoală sunt legate în reţea).
– laborator de fizică
– laborator de chimie
– cabinet de legislaţie rutieră
– cabinet de automobile
– ateliere pentru cunoaşterea întreţinerea şi repararea autovehiculelor
–  cabinet medical
–  cabinet  stomatologic
– centrală proprie pe gaze
– aparatură video şi audio

Bibliotecă
Şcoala are o bibliotecă corespunzătoare încadrată cu un post de bibliotecară.
Inventarul bibliotecii numără 11.067 volume, împărţite de domenii: beletristică, carte ştiinţifică şi tehnică, carte pentru copii etc.
Cărţile sunt aranjate în rafturi bine întreţinute, pe domenii, şi în ordine alfabetică. Numărul cititorilor este de 30-40/zi, iar fişe există în număr de 920.
Activitatea bibliotecii se desfăşoară după un program anual şi semestrial. În perspectivă, biblioteca va fi trecută pe calculator.
Unitatea este abonată la Monitorul Oficial, Tribuna Învăţământului şi Revista Pedagogica.

Ateliere şcolare / unităţi de microproducţie
4 ateliere de instruire practică
Prin eforturi proprii am reuşit aprovizionarea cu scule şi materiale necesare efectuării temelor prevăzute în programa şcolară, în special pentru elevii SAM, cum ar fi:
• materiale, scule şi dispozitive, utilaje necesare bunei desfăşurării a examenelor de certificarea a competenţelor profesionale
Au fost efectuate lucrări de întreţinere şi reparaţii în cadrul atelierului de mecanică, menţinându-se în stare de funcţionare toate autovehiculele destinate instruirii practice-conducerii auto, atât pentru elevii şcolarizaţi prin şcoala profesională, cât şi pentru cursanţii din afara unităţii şcolare pentru obţinerea permisului de conducere auto categoriile B, C, D, E.
Urmare a cerinţelor impuse de Standardele de Pregătire Profesională (SPP) pentru SAM a fost nevoie să asigurăm cabinete tehnice de specialitate care să cuprindă întreaga gamă de lucrări prevăzute de aceste standarde în vederea pregătirii cât mai bune a elevilor în specialitate.

Bază sportivă > 1 sală de gimnastica  + teren betonat pentru atletism şi jocuri sportive. Spaţiul existent satisface cerinţele impuse de programa şcolară pentru disciplina Educaţie fizică şi sport. Se asigură o incărcare normală a orelor de program, fără suprapunere de activitate. Acestă dotare a permis obţinerea de rezultate foarte bune în întrecerile sportive, atât pe plan local cât şi interjudeţean la atletism şi fotbal.