DECEMBER 2020

Oferta

În şcoala noastră funcţionează clase de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, şcoală profesională, liceu, şcoală postliceală şi “Șansa a doua”.
De-a lungul anilor, liceul nostru şi-a păstrat tradiţia de a pregăti tineri în domeniul auto dar şi-n domeniul mecanică, electric şi “electronică şi automatizări”.
Pentru anul școlar 2021-2022, atât la învăţământul liceal de zi cât şi seral, pregătim elevi în calificările:

  • tehnician operator tehnică de calcul (zi-24 locuri);
  • tehnician transporturi (seral- 24 locuri).

În planul de şcolarizare al şcolii sunt prevăzute, păstrându-se tradiţia, şi clase de profesională cu calificarea:

  • mecanic auto (24 locuri);

La această calificare mai pregătim elevi, la învățământul profesional dual, în calificările:

  • confecţioner tâmplărie aluminiu şi mase plastice (20 locuri) –SC CASA NOASTRĂ SRL
  • operator mașini cu comandă numerică(10 locuri)- SC CASA NOASTRĂ SRL
  • electrician aparate și echipamente electrice și energetice(10 locuri)-SC COMRANADO SRL
  • electrician constructor(14 locuri)-SC ALM GROUP SRL